§  PROFIL KANCELÁRIE
§  OSOBNOSTNÝ PROFIL
§  KONTAKT
§  CENNÍK

OSOBNOSTNÝ PROFIL


Mgr.Ľubica Pavelková Chabadová skončila Právnickú fakultu UK v Bratislave v roku 2005. V advokátskej kancelárii pracovala počas štúdia na vysokej škole, ako aj po jej skončení. V tomto čase sa zaoberala prevažne občianskym a rodinným právom, vymáhaním pohľadávok, rybárskym a poľovníckym právom, dedičským právom, obchodným právom a právom obchodných spoločností. Vo veľkej miere sa orientovala aj na právo týkajúce sa nehnuteľností.

mobil: +421 903 22 33 01