§  PROFIL KANCELÁRIE
§  OSOBNOSTNÝ PROFIL
§  KONTAKT
§  CENNÍK

CENNÍK


Pri poskytovaní právnych služieb uprednostňujeme zmluvnú odmenu závislú od náročnosti prípadu a osobných požiadaviek klienta.

Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. novembra 2004 č. 644/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

V zmysle platných právnych predpisov zmluvné odmeny nezverejňujeme.

§