§  PROFIL KANCELÁRIE
§  OSOBNOSTNÝ PROFIL
§  KONTAKT
§  CENNÍK

PROFIL KANCELÁRIE


Advokátska kancelária Mgr. Ľubice Pavelkovej Chabadovej ponúka klientom právne služby v rôznych právnych oblastiach. Ide o rýchlo sa rozvíjajúcu advokátsku kanceláriu s bohatými odbornými skúsenosťami. Kancelária vznikla v roku 2009, advokátka pracuje v právnickej praxi prakticky od roku 2004. Právne služby poskytuje advokátka osobne.

Najväčšie osobné odborné skúsenosti máme v týchto právnych oblastiach:
právo obchodných spoločností a obchodné právo
pracovné právo
nehnuteľnosti
občianske právo
vymáhanie pohľadávok
dedičské právo
rodinné právo
ústavné právo
správne právo
rybárske a poľovnícke právo
právo duševného vlastníctva
príprava návrhu zákona

Okrem uvedených právnych oblastí obhajujeme klientov aj v trestnom konaní.

Právne služby poskytujeme najčastejšie v Slovenskom jazyku, no keďže sa v praxi stretávame aj s nutnosťou komunikovať so zahraničím, vieme sa aj v tejto oblasti prispôsobiť. Právne služby Vám preto vieme poskytnúť v jazyku anglickom a nemeckom. V zložitejších prípadoch však v záujme klienta odporúčame vyhotovenie odborných prekladov prostredníctvom osôb na to špecializovaných, s ktorými samozrejme úzko spolupracujeme.

Komplexné služby poskytujeme pri zakladaní obchodných spoločností a iných právnických osôb a to od ich založenia až po registráciu na daňovom úrade, vrátane komplexného právneho servisu počas celej doby ich fungovania.

Úzko spolupracujeme s Poradenskou spoločnosťou s.r.o. JUDr. Miroslava Pavelku, ako aj inými externými odborníkmi.
V záujme zabezpečenia komplexných služieb klientovi, spolupracujeme tiež s notárskym úradom JUDr. Márie Sporkovej a exekútorským úradom JUDr. Jaroslava Straku.

Našim hlavným cieľom je spokojnosť klienta. V tomto smere cítime povinnosť použiť všetky zákonné možnosti na to, aby sme presadili jeho záujem. Naša práca sa vyznačuje sebavedomím prístupom, odbornosťou a profesionalitou.
Sme si však vedomí aj toho, že v mnohých prípadoch, najmä v oblasti rodinného práva, vyžadujú klienti od advokáta aj porozumenie, ohľaduplný prístup a morálnu podporu. Sme presvedčení, že toto všetko sa nám darí klientom poskytovať a dúfame, že tomu bude tak aj v budúcnosti.